Wenche Bjerke

Administrasjonsansvarlig
 • Utdannelse innenfor salg og markedsføring, lønn, personal og administrasjon.
 • Kurs og god kjennskap til CRM / Supperoffice og Word/Excel, samt generelt EDB og data og annen relevant programvare.
 • Kurs og erfaring fra arbeid med farlig avfall. 

 

Erfaring som;

Markedskonsulent;

 • Salg av fornybar fjernevarme til eiendomsbesittere og utbyggere.
 • Kartlegging, utarbeidelse av tilbud, forhandlinger og oppfølging av tilbud
 • Avregning og budsjettarbeid.
 • Kundekontakt

Kunderådgiver;

 • Oppsøkende kundebesøk med info og salg av firmaets tjenester
 • Opplæring og veiledning av kunder
 • Gjennomføring av markedstiltak i eget distrikt
 • Salgskonsulent
 • Kurs for kunder i håndtering av farlig avfall

Lønn- og personalkonsulent

Økonomikonsulent

Hun ivaretar alle administrative og økonomiske rutiner i

bedriften. Hun har ansvar for all markedsføring og salg.

 

     Ansvar for;

 • Kundeoppfølging
 • Følge opp alle oppdrag i henhold til avtaler
 • Ha struktur på kalendere og tilgjengelighet
 • Registrere oppdrag og gjøre avtaler
 • Innhente og kvalitetssikre dokumentasjon
 • Uføre rapportskriving
 • Lønn og regnskap