En vedlikeholdsplan gir deg som eier av en bygning / eiendom grunnlag for budsjett til framtidige vedlikehold og utbedringer

Ønsker du hjelp til å kunne planlegge og prioritere fremtidige behov for vedlikehold og utskiftninger?

Ønsker du å få et godt grunnlag for å budsjettere dine kostnader til dette de nærmeste årene? 

En Vedlikeholdsplan gir deg som eier av en bygning / eiendom det beste grunnlaget for å kunne planlegge og avsette budsjettmidler til fremtidig vedlikehold og utbedringer.

En Vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i en Tilstandsanalyse eller evt. en noe forenklet Tilstandsvurdering av bygningen / eiendommen.

Skaff deg kontroll på fremtidige kostnader – Bestill en Vedlikeholdsplan i dag!

Vedlikeholdsplanlegging gir deg som eier av en bygning / eiendom det beste grunnlaget for å kunne planlegge og avsette budsjettmidler til fremtidig vedlikehold og utbedringer.

Både en Tilstandsanalyse og en Tilstandsvurdering gir opplysninger om status for bygningens tekniske tilstand.

I tillegg gjøres en vurdering av de enkelte bygningskonstruksjoner og rom ut i fra hva som erfaringsvis er normale intervaller for vedlikehold og utskiftninger, basert på de faktiske material- og konstruksjonsvalg for bygningene. Erfaringer fra livsløpsplanlegging av bygg (LCC) utgjør viktige elementer i dette.

Denne samlede vurderingen av bygningen danner grunnlag for en rapport som inneholder en prioritert opplisting av fremtidig behov for vedlikehold og utskiftinger, med budsjetterte kostnader for de beskrevne og anbefalte arbeider.

En Vedlikeholdsplan inneholder normal en beskrivelse og en prioritering av nødvendige vedlikeholdsarbeider og utskiftinger for en 5 års periode. Dette kan evt. avtales for det enkelte oppdrag.

Sitter du i styre i borettslag eller boligsameie; Bestill en Vedlikeholdsplan – nøkkelen til budsjett- og kostnadkontroll