Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringstidspunktet.

Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.

Innunder tomtetakster vurderes også festetomter for innløsning