En vedlikeholdsplan gir deg som eier av en bygning / eiendom grunnlag for budsjett til framtidige vedlikehold og utbedringer

Ønsker du hjelp til å kunne planlegge og prioritere fremtidige behov for vedlikehold og utskiftninger?

Ønsker du å få et grunnlag for å budsjettere dine kostnader til dette de nærmeste årene?

Med en BoligStatus Rapport skaffer du deg et meget godt utgangspunkt for full kontroll på dine boligkostnader.

Vedlikeholdsplanlegging gir deg som eier av en bygning / eiendom det beste grunnlaget for å kunne planlegge og avsette budsjettmidler til fremtidig vedlikehold og utbedringer. En Vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i en BoligStatus Rapport eller evt. en Tilstandsanalyse  av bygningen / eiendommen. Se også under ”Verdi og Tilstand