Forenklet verdivurdering

En vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner.

Erstatter ikke verdi-/lånetakst og er ikke ment å brukes i forbindelse med salg.

En forenklet vurdering av eiendommens markedsverdi basert på hva tilsvarende eiendommer omsettes for i området.

Ved en verdivurdering gjøres det kun en svært enkel visuell gjennomgang av eiendommen.

Vi legger til grunn kun fremlagte opplysninger, offentlige opplysninger og eiers opplysninger.

Det gjøres ikke arealmålinger.