Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås.

En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Ved å benytte oss til byggeledelse fra starten av ditt prosjekt kan kostbare overraskelser unngås.

Ved byggeledelse representerer vi som byggeleder byggherren. Vi blir byggherrens representant på byggeplassen. Dette vil si at vi har ansvar for oppfølging av prosjektet.

Vi sørger for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale, og sikrer kvalitet på det ferdige prosjekt.

Vi følger opp byggeprosessen med at fremdrift og kostnader holdes på planlagt nivå.

En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Byggelederens fagkunnskap gir tiltakshaver trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon.  

Kostnader til byggeledelse er en prosjektkostnad og din sikkerhet for å få levert det du har avtalt. Byggeprosjekt som er preget av problemer og dårlig arbeid, mangler ofte byggeleder.
Entreprenører forholder seg ofte annerledes til en profesjonell byggeleder enn en amatør. «Bedre føre var» – prinsippet vil alltid lønne seg, da kostnaden med retting av feil og mangler ettertid kan være meget høye.