BEKOM AS  har ansatte og samarbeidspartnere med godkjente kvalifikasjoner og bred kompetanse, samt lang og bred relevant erfaring.

BEKOM AS har høy fokus på – og stiller strenge krav til – faglig utvikling, kurs og etterutdanning. Kompetanse er en viktig del av våre verdier. Vi stiller de samme krav til våre samarbeidspartnere.
Vi er tilknyttet bransjeorganisasjonen, Norges Takseringsforbund, NTF  og bransjesammenslutningen Alliansen INSPEKTA.

Vi har lang og bred erfaring – og et stort kontaktnett:

Over 30 års erfaring som takstmann innenfor;
 • Verditaksering av eiendommer, bolig og næring
 • Boligsalgsrapporter
 • Tilstandsvurdering av bygninger
 • Vedlikeholdsplaner
 • Skadetaksering  og Skjønn  (35 års erfaring)
Over 35 års erfaring med forsikringsvilkår, skadebehandling og skadeoppgjørsprosesser innenfor brann/kombinert forsikring;
 • Bygning og løsøre,
 • Privat og næring
 • Vært ansatt i flere forsikrningsselskaper i norsk skadeforsikring.
 • Deltatt i felles forum og bransjekomiteer i norsk skadeforsikring.
 • Utført skadeoppgjør, skadevurdering og skadehåndtering.
 • Vi har bakgrunn fra utvikling av rutiner og prosesser innenfor skadeforsikring som fortsatt benyttes i bransjen.
Flere års erfaring med eierskifteforsikring
 • Ansvar for bygningstekniske vurderinger ved eierskiftesaker i ledende norsk selskap innenfor eierskifteforsikring.
 • Vi har meget god kunnskap om avhendingsloven og eierskifteforsikring, og de krav til dokumentasjon av tilstand for bygninger og eiendom som stilles i denne sammenheng.
Over 30 års erfaring innenfor vurdering av bygg og bygningsskader ved
 • Skadetaksering; Brann, vann, sopp og råte og andre bygningskader i forsikringssaker.
 • Tilstandsvurderinger og byggefeil, bestående bygg og nybygg
 • Byggeledelse og gjenoppføring store skader
 • Problemstillinger knyttet til; Utbedringsmetoder, risiko konstruksjoner, feil bruk av bygninger, helsemessige problemstillinger og risiko i forbindelse med dette.
Annen kompetanse
 • Har deltatt aktivt i ulike bransjekomiteer og standardiseringsarbeider.
 • Har sittet i styret i Fagrådet for våtrom (Våtromsnormen BVN)
 • Har vær fast medlem i flere komiteer i Standard Norge:
  • Komite for revidering av NS3424, ”Tilstandsanalyser”.
  • Komite og arbeidsgrupper for utvikling av NS3600 – standarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av boliger, som er grunnlaget for dagens Boligsalgsrapport.
  • Komite for revidering av NS3940 (arealstandarden).
  • Komite for standard «måling av fukt i treverk»
 • Har jobbet som fagsjef i NTF (Norges Takseringsforbund)
 • Har jobbet som fagsjef i Norges Eiendomsakademi NEAK, med ansvar for utdanning og etterutdanning av takstmenn.
 • Forelesninger og sensor ved Høgskolen i Østfold innenfor takst- og byggfag.
 • Lang erfaring med kvalitetssikring av takster
 • Lang erfaring med ansvar for krav til kompetanse og opplæring av utførende takstmenn.
 • Lang erfaring i å holde foredrag, undervise og presentere for større grupper.
 • Gjennomført kurs i Presentasjonsteknikk.

VÅRE VERDIER

Kundetilfredshet

Vi skal hele tiden forsøke å overgå våre kunders forventninger. Levere det ”lille ekstra” og gi av oss selv.

Kompetanse

Kunnskap og erfaring utgjør vår kompetanse.

Ved til enhver tid å holde fokus på å tilegne ny kunnskap, og ta vare på verdiene i tidligere erfaringer.

Vår kompetanse – Din trygghet

Respekt og ydmykhet

Vi respekterer våre kunder, kollegaer og partnere som individer og er ydmyke for andre og andres verdier.

Ansvar

Vi holder våre løfter. Vi leter etter vinn-vinn situasjoner.
Vi er proaktive for å løse potensielle problemer.