Rolf Erling Eidsvold

Daglig leder, Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver.

CV:

Erfaring    
1997 – Taksering av eiendom – Eget foretak Verdi – Tilstand – Skade
2012 – Codan forsikring Fagansvarlig Takst
2010 – 2012 Norges Eiendomsakademi Fagsjef; Faglig ansvar for utdanning av takstmenn.
2008 – 2010 Norges Takseringsforbund (NTF) Fagsjef; Faglig ansvar rutiner og prosesser i takstbransjen.
2005 – 2008 Protector Forsikring Teknisk leder Takst Eierskifteforsikring
1995 – 2005 IF Skadeforsikring / Storebrand Fagansvarlig Takst bygning
1990 – 1995 Samvirke forsikring (Sparebank 1) Skadeinspektør
1989 – 1990 Norema AS Økonomikonsulent
1984 – 1988 Ragnar Evensen AS (AF-Gruppen) Ingeniør

 

Annet
2010 – Sensor Høgskolen i Østfold Takseringfag
2008 – 2012 Standard Norge; Fast medlem i komiteen NS3424 ”Tilstandsanalyser”
Standard Norge, Fast medlem i komiteen og arbeidsgruppen NS3600 ”Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig”
2008 – 2011 Standard Norge, Fast medlem i komiteen. NS3940 – Arealmåling
2008 – 2011 Fagrådet for Våtrom – BVN Våtromsnormen Styremedlem

 

Utdanning
2006 – 2008 Universitetet i Stavanger Eiendomsrådgiver (80 studiepoeng)
1983 – 1984 Bedriftsøkonomisk institutt, BI Bedriftsøkonom
1981 – 1983 Oslo Ingeniørhøgskole Bygningsingeniør
Autorisasjoner / Sertifikater
1997 NITO-Takst Takstingeniør Verditaksering Bolig og Næring
2010 Norges Takseringsforbund Autorisert takstmann Skade og Skjønn
2014 Det Norske Veritas Certification AS – DNV GL Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering
2010 Fagrådet for Våtrom Våtromsnormen Modul C
2003 / 2013 Norsk Naturskadepool Naturskadetaksering godkjennelse
2014 Eurofins Autorisert prøvetaker – innemiljø, sopp og råte.
2004 Inneklimaveien – TI og NAAF Inneklima rådgiver
2000 Autorisasjonnemnda FNO og If skadeforsikring Autorisert Teknisk Inspektør Bygning

Nøkkelkompetanse
 • Over 20 års erfaring med bygningsinspeksjoner og tilstandsvurderinger
 • Over 17 års erfaring med verdifastsettelse og verditaksering bolig og mindre næringseiendom
 • Over 20 års erfaring med forsikringsvilkår og skadeoppgjørsprosesser i norsk skadeforsikring.
 • Lang erfaring med ansvar for krav til kompetanse og opplæring av utførende takstmenn i Norge
 • Flere års erfaring med ansvar for bygningstekniske vurderinger ved eierskiftesaker og avhendingsloven.
 • Lang erfaring med kvalitetssikring av takster
 • Meget god kunnskap om lover og forskrifter, regelverk og bransjenormer
Har det faglige ansvaret i bedriften og har ansvar for all
kvalitetssikring av utførte oppdrag, og bedriftens rutiner.
I tillegg;
 • Utfører alle typer takstoppdrag
 • Utfører alle typer bygningsinspeksjoner
 • Utfører bistand i forsikringssaker og skadehåndtering
 • Utfører andre typer relevante oppdrag
 • Utfører kvalitetssikring av alle oppdrag
 • Kundeoppfølging
 • Deltar aktivt i organisasjonsarbeid innenfor takstbransjen
 • Sørger for å opprettholde bedriftens høye faglige nivå