God kunnskap om bygningenes tilstand gir det beste grunnlag for å fastsette eiendommens verdi. 

Skal du planlegge fremtidig behov for vedlikehold og rehabilitering av bygninger, må du ha kunnskap om bygningenes nåsituasjon.

 

Velg tjeneste fra menyen på høyre side.