Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen.

Bank/lånegiver kan forlange en slik tjeneste betalt av lånetaker ved opptak av kredit i en byggeprosess. Lånet er kortsiktig og varer normalt kun i byggetiden. Utbetalinger av lånebeløp skjer i takt med fremdriften på byggeplassen.   For å ha tilsyn med dette må du eller bank/lånegiver engasjere kontrollør.

Vi kan bistå byggherre direkte eller gjennom bank/lånegiver med denne tjenesten.

Ved normale forhold på eneboliger vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden.  Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.

I  forbindelse med byggelånskontroll vil vi trenge samtlige kontraktsdokumenter med vedlegg av tegninger og et utarbeidet budsjett for tiltaket.

En byggelånskontroll er ikke en teknisk kontroll av boligen. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggstjeneste.

Vi kan om ønskelig utføre den teknisk byggekontroll samtidig ved våre besøk på bygget der dette avtales