BEKOM AS tilbyr rådgivning i forsikringssaker hvis du føler seg usikker når du har en forsikingsskade

BEKOM AS kan hjelpe deg hvis du føler deg usikker når du har en forsikringsskade – eller du rett og slett ønsker en second opinion av skadesaken din.

Vi kan bistår deg i vurdering av forsikringsvilkår, valg av oppgjørsform, oppgjørsberegning, samt valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.

Vi har over 30 års erfaring med forsikringsvilkår, skadebehandling og skadeoppgjørsprosesser innenfor brann/kombinert forsikring, privat og næring.

Vår erfaring bygger på;
 • Vi har vært ansatt i flere forsikringsselskaper i norsk skadeforsikring.
 • Vi har som skadebehandler i flere forsikringsselskap lang erfaring i skadebehandling
 • Vi har lang erfaring i tolking av forsikringsvilkår og forsikringsavtaleloven.
 • Vi har utført skadeoppgjør, skadevurdering og skadehåndtering.
 • Vi har deltatt i interne klageorganer hos flere forsikringsselskaper.
 • Vi har deltatt i felles forum og bransjekomiteer i norsk skadeforsikring.
 • Vi har hatt ansvar for oppfølging av forsikringsselskapenes avtalepartnere.
 • Vi er tidligere autoriserte skadebehandlere brann / kombinert, bygning og løsøre.
 • Vi er autoriserte tekniske inspektører bygning i norsk skadeforsikring
 • Vi har bakgrunn fra utvikling av rutiner og prosesser innenfor skadeforsikring som fortsatt benyttes i bransjen.
Vår spesialkompetanse er innenfor;
 • Skadetaksering;
  • Brann
  • Vann
  • Sopp og råte
  • Andre bygningsskader i forsikringssaker.
 • Problemstillinger knyttet til;
  • Skadeårsak
  • Utbedringsmetoder
  • Risiko konstruksjoner
  • Feil bruk av bygninger
  • Helsemessige problemstillinger og risiko i forbindelse med dette.
  • Lover, forskrifter og byggeskikker.
 • Oppfølging og prosjektledelse ved gjenoppføring av totalskadet bygning.
 • Vi er godkjente prøvetakere og samarbeider med Eurofins og deres laboratorier

Noen ganger kan det være lett å føle seg litt usikker i en forsikringssak;

 • For de fleste er dette en førstegangsopplevelse og en dramatisk hendelse.
 • Du får mange ”gode” råd av familie og venner, og ikke minst ute på nettet.
 • Kanskje til og med advarsler.
 • Du har lest og hørt om mange som har hatt dårlige opplevelser.
 • Det finnes mange grunner til å kunne bli noe usikker i en skadesak

I de aller fleste tilfeller får du den nødvendige tryggheten og hjelpen hos ditt forsikringsselskap.

Men noen ganger så får man av en eller annen grunn ikke den nødvendige opplevelsen av trygghet. Det kan være mange grunner til det, men når følelsen av usikkerhet og utrygghet først har satt seg, da kan det være fornuftig å søke råd hos en uavhengig og nøytral rådgiver. En som nøytralt og uavhengig kan gå igjennom saken din, vurdere og gi deg råd om;

 • Har du fått den erstatningen du har krav på?
 • Er dine rettigheter etter forsikringsavtalen ivaretatt?
 • Er skadene vurdert riktig og er det valgt riktig reparasjonsmetode?
 • Skal du velge at forsikringsselskapet reparerer med sine egne samarbeidspartnere?
 • Skal du heller velge kontantoppgjør?
 • Er sanerings og reparasjonsarbeidene utført riktig og forsvarlig?
 • Hvilke rettigheter har jeg i forhold til reklamasjoner?
 • Hvilke rettigheter har jeg hvis det viser seg å dukke opp senskader?
 • Mange ønsker rett og slett en nøytral, uavhengig vurdering.

Når skaden har skjedd hjemme hos deg, sender forsikringsselskapet oftest sin samarbeidspartner, ansatte takstmann eller rekvirerer en frittstående takstmann for å vurdere skaden.

Selv om du vet at dette er svært dyktige fagpersoner med god erfaring, så blir du kanskje likevel litt usikker;

 • Føler du at de riktige vurderinger gjort?
 • Føler du at alle relevante faktorer lagt til grunn i vurderingen?

Skjønn er en oppgjørsform som er vilkårsfestet hos alle selskaper. Noen ganger kan det være riktig å velge skjønn. Men ikke alltid og ikke alle ønsker å kreve forsikringsskjønn – det blir litt voldsomt og alvorlig.

Likevel ønsker de en ”second opinion” – en ny og uavhengig vurdering – slik at de får den tryggheten de ønsker for å leve godt videre i sitt eget hjem.

I andre situasjoner er du kanskje uenig i forsikringsselskapets og deres rådgiveres vurdering. Det kan være tolking av avtalevilkårene eller det kan være skadens omfang og / eller reparasjonsmetode. Da kan det være en god løsning å kontakte en uavhengig ekspert med lang erfaring innenfor vurdering av forsikringsskader og avtalevilkår.

Skulle du likevel ønske skjønn som oppgjørsform, kan vi hjelpe deg med gode råd også i denne prosessen.

Hvorfor ikke skaffe deg denne tryggheten?

Med vår erfaring og nettverk vil dette i de aller fleste saker være helt udramatisk.

Ja, kanskje også noe selskapet også ønsker og ser på som en stor fordel.