En vedlikeholdsplan gir deg som eier av en bygning / eiendom grunnlag for budsjett til framtidige vedlikehold og utbedringer

Man using crowbar to remove rotten wood from leaky roof. After removing fascia boards he has discovered that the leak has extended into the beams and decking.