Å søke bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert også blitt en selvfølge. Godt for kjøper, men også en stor fordel for selger.

Overtakelsestidspunktet er et krysningspunkt for deg, men også for din bank og forsikringsselskap som overtar risikoen fra denne dag.

Ved overtakelse av nybygg vil det være teknisk forskrift og avtalte kontrakter som setter standarden.
For overtakelse av brukte boliger vil det være andre regler som gjelder. Det avgjørende her er om boligen er i overensstemmelse med de opplysninger som er gitt i prospekt og annen dokumentasjon som var tilgjengelig når tilbud ble gitt. Eller om det finnes deler i boligen som er fornyet og som må betraktes som nytt med hertil samme forventede sluttførsel som nytt.

Ved nybygg vil vi ved overlevering kunne kontrollere om de ferdige flatene tilfredsstiller kravene til bl.a. retthet og funksjonalitet. Vi har godkjente måleinstrumenter og erfaring med retthetsmålinger som avdekker skjevheter og avvik i konstruksjon.
Ved overtakelse av brukt bolig med utleieenheter er det viktig at godkjenningen for denne fremlegges for kjøper ved overtakelsen. Selger man med ulovlig utleiedel får man problemer når dette blir oppdaget.

Er boligen delvis fornyet vil kjøper lett kunne forvente at disse deler tilfredsstiller nye forskrifter om ikke annet er nevnt i salgsprospekt.