INSPEKTA

En allianse for kvalitet og kompetanse

BEKOM AS er partner i INSPEKTA

INSPEKTA er en allianse av partnere bestående av ingeniører, bygningsinspektører og takstmenn som har til formål å styrke de deltakende foretakene i et felles marked.

INSPEKTA skal stå frem der du som oppdragsgiver forventer og krever at det enkelte foretak skal fremstå som en del av en større enhet, og som del av et faglig miljø der krav til kompetanse, kvalitetssikring og ressurser blir ivaretatt.  

INSPEKTA skal på vegne av partnerne kunne forhandle avtaler med større aktører.  Kan være en kommune, en fylkeskommune, et større boligbyggelag, eiendomsforetak, forsikringsselskap, meglerkjede m.m.

INSPEKTA sine Partnere skal ved spesifikke inngåtte avtaler forplikte seg overfor en større oppdragsgiver.

INSPEKTA sine partnere bistår også privatpersoner innenfor alt fra salgsrapporter boliger, bistand ved overtakelse,  reklamasjoner, skader m.m.

INSPEKTA består av følgende fagområder:

INSPEKTA BOLIG, faglig ansvarlig Bjørn Amundsen (Amundsen Byggtakst AS)

INSPEKTA SKADE, faglig ansvarlig  Rolf Erling Eidsvold (BEKOM AS)

INSPEKTA KONTROLL; faglig ansvarlig Arne Hansen (VTB Vinger Takst og Byggvurdering AS)

INSPEKTA SPESIALOMRÅDER; faglig ansvarlig Gunnar Halvorsen (Takst AS)

Se mer på www.inspekta.no

INSPEKTA Skade

tilbyr tjenester innenfor følgende hovedområder;

  • Skadetaksering
  • Store skader
  • Reklamasjon
  • Forsikring

Inspekta Skade tilbyr forvaltning av leveranseforhold innenfor disse områdene overfor alle potensielle oppdragsgivere. Inspekta Skade sine kunder er typisk forsikringsselskaper, oppgjørselskaper, boligkjøper- og boligselgerforsikring, advokatkontorer, offentlige etater, stat, fylke og kommune, eiendomsbesittere og forbrukere.

Ingen oppdrag eller oppdragsgivere er for stor – og ingen er for liten.

Gjennom Inspektas partnernettverk tilbys tjenester i store deler av Norge.
Inspekta har ved sine partnere kapasitet til å håndtere store og omfattende oppdrag i hele Norge – alt levert innenfor avtalte leveransekrav.

INSPEKTA Bolig

Boligtaksering rommer en rekke tjenester,skreddersydd til ulike formål. Inspekta Bolig har utviklet produkter rettet mot forskjellige faser, i prosessen med din bolig.

  • Kjøper; tilbyr kjøperhjelp til flere formål og forhåndsvurdering av eiendom.
  • Selger;  Salgsdokumentasjon og teknisk rapport.
  • Eier; Tiltaks-hjelp, vedlikeholdsplan og konsekvensvurdering.
  • Bygger;  Oppfølging av byggelån, tomtvurdering og forhåndsvurdering,

INSPEKTA Kontroll

Inspektas dyktige og erfarne partnere tilbyr konsulenttjenester innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, kvalitetskontroll, uavhengig kontroll (UK) m.m.

INSPEKTA Spesialområder

Inspekta tilbyr bistand innenfor fagområder som laft, sprengningsskader, skjønn, vernede bygg, elektrisk anlegg, øvrige tekniske anlegg og andre spesialområder hvor INSPEKTA gjennom sine partnere innehar spesial- og spisskompetanse. Ta kontakt for nærmere informasjon.