Takstingeniør, BSc og Eiendomsrådgiver Rolf Erling Eidsvold

har lang erfaring innen undervisning og forelsesning, samt som foredragholder i ulike fagfora.

Erfaring fra Høgskolen i Østfold , Norges Eiendomsakademi, NEAK og REHAB-gruppen

Foredrag ved bl.a.

 • FDV-dagene
 • Teknisk vinteruke
 • Skadedyrdagene
 • REHAB seminar

Aktuelle fagområder:

 • Skadetaksering
 • Skadehåndtering
 • Vannskader
 • Tilstandsanalyser
 • Vedlikeholdplanlegging
 • Regelverk knyttet til vedlikehold og rehabilitering
 • Takseringsprinsipper
 • Boligsalgsrapport og rammene for denne
 • Verdi- og lånetaksering
 • Arealmåling, NS3940 og Takstbransjens retningslinjer
 • Reklamasjonstaksering og teknisk vurdering ved reklamasjoner