Fra 1. juli 2010 skal alle boliger som skal selges eller leies ut ha energiattest.

Energiattesten er et energimerke som viser bygget sin energistandard. Formålet er økt fokus og kunnskap om energibruk og løsninger / tiltak som kan gjøre boligen mer energieffektiv.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har lagt opp til at huseier selv kan utføre registreringa. Denne kan du levere på to ulike nivå, enkel registrering eller detaljert registrering.

Mer informasjon finner du her:

www.energimerking.no

Energimerking ved ekspert

Alternativt kan du få hjelp av en energimerke-ekspert (takstingeniør, sivilarkitekt, energirådgivar) til å utføre energimerkinga. Ved bruk av en slik ekspert vil du få ei langt mer detaljert registrering som også kan gi bygget en «bedre» karakter på energiattesten.

Myndighetene stiller kompetansekrav til slik ekspertise og BEKOM har kompetanse og sertifisering for energimerking av boliger.

 
Energimerking i kombinasjon med takst – be om tilbud!  
Energimerke ordningen er fortsatt ny, og det il trolig fortsatt ta tid før den